Satış Sonrası Servis

SATIŞ SONRASI SERVİS
Satın alınan jeneratörün montajı ve ilk çalıştırma işlemleri GDM JENERATÖR Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
GDM JENERATÖR yetkili servisleri tarafından ilk çalıştırma hizmeti ücretsiz verilmekte olup, start işlemi ile müşterinin garantiden faydalanması başlatılmış olur.
Start işlemi, müşteri tarafından jeneratörün montajı yapıldıktan sonra yerinin ve çalıştırma şartlarının uygunluğunun GDM Jeneratör yetkili servisleri tarafından tespiti ve kayda alınması işlemidir.
Start işlemi sırasında, yetkili servisler ayrıca jeneratörün fonksiyon testlerini de ücretsiz yapmaktadırlar.
Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılacak olan montaj ve ilk çalıştırma işlemleri hem jeneratörün garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olmakta hem de jeneratörde performans düşüklüğüne sebep olmaktadır.